Maximaal box 3-vermogen voor de toeslagen in 2018.