Wijziging bedrijfsopvolgingsregeling in de Schenk- en erfbelasting.