Herinvesteringsreserve ter zake van overheidsingrijpen.