Wanneer voldoet een geautomatiseerde rittenregistratie?