Geen aandelenfusiefaciliteit voor 'gewone 'coöperatie