VAR verandert in een vooraf beoordeelde overeenkomst.